Home » Dokumenty »

 
 

Sprawozdania roczne

 
 

Arkusz Oceny Własnej Wydziału

za rok akademicki 2017/18

Zał2_WP-2017-18-Arkusz-oceny-wlasnej

 

ARKUSZ OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁU

za rok akademicki 2016/17

 

Arkusz oceny własnej Wydziału Pedagogicznego za rok akademicki 2016/17

SPRAWOZDANIE

Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za lata 2012-2016

Sprawozdanie z działalności WZds.JK-2012-16

 

ARKUSZ OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁU

za rok akademicki 2015/16

WP-2015-16-Arkusz-oceny-własnej

za rok akademicki 2014/15

WP-2014-15-Arkusz-oceny- własnej

za rok akademicki 2013/14

WP-2013-14-Arkusz-oceny-własnej

za rok akademicki 2012/13

WP-2012-13 Arkusz oceny własnej (1)