Home »

 
 

Dokumenty

 
 

1. Aktualny, zatwierdzony przez Radę Wydziału Pedagogicznego w dniu 27.06.2017  Kwestionariusz ankiety dla absolwenta studiów podyplomowych

ankieta2017p_PODYPLOMOWE

2. Wyniki ewaluacji na podstawie ankiet absolwentów I i II stopnia studiów (Wydział Pedagogiczny) 2017/18 Wyniki ankiet absolwentow – WP_ALL2017-18