Home »

 
 

Skład

 
 

SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU 

ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

rok akademicki 2016/2017

przewodniczący: dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP

koordynatorzy:
dr Jovita Vaskevic-Buś (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
dr hab. Małgorzata Bereźnicka (pedagogika)
dr Marek Pietrzyk (bezpieczeństwo narodowe)
dr Agnieszka Buczek (pedagogika specjalna)
dr Sławomir Trusz (pedagogika)
dr Krzysztof Chaczko (praca socjalna)
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska(psychologia)

nauczyciele akademiccy:
dr Dorota Ryżanowska
dr Ewa Żmijewska
mgr Wojciech Glac
dr Łukasz Czekaj
dr hab. Danuta Wolska
dr Karolina Czerwiec
dr Klaudia Cenda-Miedzińska
mgr Kinga Sobieszczańska

studenci:
Olha Dyakiv
Patryk Pfeifer
Anna Waligórska
Karolina Tokarz
Filip Mendroch