Home »

 
 

AKTUALNOŚCI

 
 

Drodzy Członkowie Komisji ds Jakosci Ksztalcenia

Uprzejmie przypominam o zbliżającej się dacie drugiego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia (6 luty 2018 r, godz. 10.00, sala 106 N, ul. Ingardena 4). Proponowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

(1) omówienie wyników ankiet absolwenckich

(2) sprawa miejsca realizacji kształcenia na specjalności Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (dotychczasowe miejsce INoW; proponowane przez Kierownictwo Katedry Psychologii – Katedra Psychologii).

Szanowni Państwo,

 Najbliższe zebranie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

odbędzie się

 we wtorek 22 listopada o godzinie 10.00

w sali 106N (ul. Ingardena 4).

Plan spotkania przewiduje omówienie następujących punktów:

1. harmonogram prac Komisji na bieżący rok akademicki;
2. zaopiniowanie planu studiów podyplomowych z Instytutu Pracy Socjalnej;
3. opracowanie ankiety ewaluacyjnej dla słuchaczy studiów podyplomowych.